• ธรุกิจนำเข้าและส่งออก
 • ธุรกิจรับเหมางานราชการและเอกชน
 • ธุรกิจจัดสรร (บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม)
 • ธุรกิจโรงแรม
 • ธุรกิจพลังงาน (โรงไฟฟ้า)
 • ธุรกิจปศุสัตว์ (ฟาร์มเลี้ยงไก่และสุกร)
 • ธุรกิจอุตสาหกรรม (เหล็ก, ทองแดง, พลาสติก, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตไส้กรอก, ผลิตลูกชิ้น, น้ำมันปาล์ม, แพลนปูน)
 • ธุรกิจรีไซเคิล
 • ธุรกิจโรงสีข้าว
 • ธรุกิจลานตู้คอนเทนเนอร์
 • ธุรกิจลานมัน
 • ธุรกิจโรงงานค้าไม้แปรรูป
 • ธุรกิจร้านอาหาร
 • ธุรกิจห้องเย็น
 • ธุรกิจโฆษณา
 • ธุรกิจเกษตร
บริษัท เคพี กรุ๊ป (2002) จำกัด, KP GROUP (2002) CO.,LTD
kpgroup2002.co.th
 
เว็บสำเร็จรูป
×